Patrick
 
Patrick :: General :: General Talk :: handschoenen ah - View Topic
Topic Rating: *****
Printable View
Clarence More
New Member
*

Posts: 3
Status: Offline
Joined:  

Reputation: 0%  


pm
handschoenen ah (22nd Feb 21 at 5:41am UTC)
Nach dem handschoenen ah College benutzt Gogol seinen  guten Namen Nikhil (später naar Nick abgekürzt). sie seinen Eltern voor, die sich schwer tun, seine modernen, amerikanischen Perspektiven auf Dating, Ehe and Liebe zu verstehen. seiner eigene Familie.Gogol begin een Freundschaft mit Mousuhumi, der Tochter von Familienfreunden.

Evenzo nam hij na het avondeten de beker; en als hij dank betuigd had, sprak hij hun het dank uit, zeggende: Drinkt dit alles; want dit is mijn bloed van het Nieuwe Testament, dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden; Doe dit zo vaak als u het zult drinken, ter nagedachtenis aan mij. WAAROM, o Heer en hemelse Vader, volgens de instelling van uw dierbaar geliefde Zoon, onze Heiland Jezus Christus, vieren wij, uw nederige dienstknechten, hier eerder uw goddelijke majesteit, met deze uw heilige gaven, die wij u nu aanbieden, de herdenking die uw Zoon ons geboden heeft te maken; met in gedachtenis zijn gezegende hartstocht en kostbare latex handschoenen dood, zijn machtige opstanding en glorieuze hemelvaart; Ik dank u hartelijk voor de ontelbare voordelen die deze ons verschaft.

En hoewel we het niet waard zijn, door onze veelvuldige zonden, u enig offer te brengen; toch smeken wij u dit onze dure plicht en dienst te aanvaarden; niet onze verdiensten afwegen, maar onze overtredingen nitril handschoenen vergeven door Jezus Christus, onze Heer; door wie en met wie, in de eenheid van de Heilige Geest, alle eer en heerlijkheid u, o almachtige Vader, wereld zonder einde. Amen. En nu, zoals onze Heiland Christus ons heeft geleerd, zijn we vrijmoedig om te zeggen: ONZE Vader, die in de hemel zijt, uw Naam geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en plastic handschoenen de heerlijkheid voor altijd en eeuwig. Amen, wij nemen niet aan om naar deze uw tafel te komen, o barmhartige Heer, vertrouwend op onze eigen gerechtigheid, maar op uw veelvoud en grote barmhartigheden. We zijn niet zozeer waardig de kruimels onder uw tafel te verzamelen. Maar U bent dezelfde Heer, wiens eigendom is om altijd barmhartigheid te hebben: schenk ons daarom, genadige Heer, om het vlees van uw geliefde Zoon Jezus Christus te eten en zijn bloed te drinken, zodat onze zondige lichamen door zijn lichaam, en onze ziel gewassen door zijn kostbaarste bloed, en opdat wij eeuwig in hem wonen, en hij in ons.

Laten we bidden. ALMACHTIGE en eeuwig levende God, wij danken U van harte, voor het feit dat U ons, die deze heilige geheimenissen naar behoren hebben ontvangen, zult voeden met het geestelijke voedsel van het kostbaarste Lichaam en Bloed van uw Zoon, onze Heiland, Jezus Christus; en verzekert ons daardoor van uw gunst en goedheid jegens ons; en dat wij juist leden zijn die zijn opgenomen in het mystieke lichaam van uw Zoon, dat het gezegende gezelschap is van alle getrouwe mensen; en zijn ook erfgenamen door de hoop op uw eeuwige koninkrijk, door de verdiensten van zijn kostbaarste dood en hartstocht.

En tot het einde dat we altijd de buitengewoon grote wegwerphandschoenen liefde van onze Meester en enige Heiland, Jezus Christus, die aldus voor ons sterft, en de ontelbare voordelen die hij door zijn kostbare bloedvergieten voor ons heeft verkregen, moeten gedenken; hij heeft heilige geheimenissen ingesteld en verordineerd, als onderpand van zijn liefde, en tot een voortdurende herinnering aan zijn dood, tot onze grote en eindeloze troost. Laten wij Hem daarom, met de Vader en de Heilige Geest, voortdurend danken, zoals wij het meest vriendelijk zijn; ons volledig onderwerpen aan zijn heilige wil en plezier, en studeren om hem alle dagen [img]https://www.clermontyellowribbon.com/images/h/wegwerphandschoenen-574rxk.jpg[/img] van ons leven in ware heiligheid en gerechtigheid te dienen.
 Printable View

All times are GMT+0 :: The current time is 7:12pm
Page generated in 0.2683 seconds
Purchase Ad-Free Credits
This Forum is Powered By vForums (v2.4)
Create a Forum for Free | Find Forums